Prawf 02: Cyfarwyddiadau i'r Cyfranogwyr

Atodiadau

Fideo 2 – Cyfarwyddiadau i’r Cyfranogwyr

Er mwyn sicrhau bod y profion yn ddilys a dibynadwy, mae'n bwysig bod y cyfranogwyr yn ceisio lleihau'r newidynnau a allai ddylanwadu ar eu canlyniadau. Mae modd gwneud hyn drwy roi cyfarwyddiadau i'r rhai sy'n cymryd rhan cyn eu hapwyntiad, a hynny mewn ysgrifen yn ddelfrydol a sawl diwrnod ymlaen llaw. Dylech ystyried cynnwys y pwyntiau canlynol yn y cyfarwyddiadau hyn, gan ddibynnu ar y math o brawf a diben y prawf:

  1. Dylai’r cyfranogwyr o leiaf ymatal rhag bwyta bwyd, cymryd alcohol, yfed caffein, neu ddefnyddio cynhyrchion tybaco, o fewn tair awr cyn cael eu prawf.
  2. Dylai’r cyfranogwyr fod wedi gorffwys cyn yr asesiad, sy’n golygu osgoi ymdrech sylweddol neu ymarfer corff ar ddiwrnod yr asesiad.
  3. Dylai eu dillad ganiatáu i’r unigolion symud yn rhwydd a dylen nhw wisgo esgidiau cerdded neu esgidiau rhedeg.
  4. Dylech roi gwybod i’r cyfranogwyr os ydyn nhw’n mynd i deimlo’n flinedig ar ôl eu profion, ac efallai y byddan nhw am gael rhywun i ddod gyda nhw i'w gyrru nhw adref wedyn.
  5. Dylai’r cyfranogwyr ddod â rhestr o'u moddion neu eu ffisig, gan gynnwys y dos a pha mor aml maen nhw’n eu cymryd.
  6. Dylech chi ddweud wrth y cyfranogwyr am yfed digon yn y cyfnod o 24 awr cyn y prawf, i sicrhau eu bod wedi yfed yr un fath ag arfer.